Fundacja pomocy zwierzętom  Chow-Chow  
               
   Nasze adoptusie        Chow w potrzebie        Wirtualni           Tymczasowi        Darczyńcy    Sprawozdania

 

   Strona główna      Sprawozdanie 2015
 
 
 
          Fundacja jest organizacją non-profit, co oznacza że wszystkie fundusze które uzbieraliśmy ,  przeznaczamy na ratowanie piesków.
Żeby wykazać, że tak jest będziemy zamieszczać miesięczne rozliczenia wykazujące nasze dochody i wydatki.
    Mamy nadzieję, że w ten sposób utwierdzimy w pewności naszych dotychczasowych darczyńców, że ich pieniążki nie są roztrwonione, a wszyscy, którzy by chcieli nas wspomóc finansowo, lecz jeszcze się wahają pomożemy podjąć decyzję i zdecydują się na współpracę z nami i wciągną się w piękną sprawę
jaką jest ratowanie naszych mniejszych braci.
         Bo jak napisał Antoine de Saint-Exupéry :
 
                                                                      "Im dajesz więcej, tym większym się stajesz.
                                                                        Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować.
                                                                          Bowiem dawać to nie znaczy tracić."
 
 .            

                                                                                                                                Stan na 01.01.2015 r.

 727,35 zł

            STYCZEŃ

 

Lp.

Tytułem

Przychody

Wydatki

 

    1.    

Wpływy od darczyńców 

1.010,46

 

 

2. 

Sprzedaż fantów na bazarku

367,00

 

 

    3.    

Leczenie Penelopy
1.170,00
       4. Hotel grudniowy Sancho      500,00  
       5. Opłaty bankowe          7,00  
       

   

 

 

                                                                                                   Razem: 

1.377,46 

1.677,00 

-299,54 

 


 

 

  

                  LUTY

 427,81        

      Lp.

                                        Tytułem
 Przychody
Wydatki

 

       1. Darczyńcy 1.150,00    
       2. Bazarek    176,00    
       3. Hotel styczniowy Sancho   500,00  
       4. Karma dla Penelopy   169,08  
       5. Opłata za domenę     55,35  
       6. Opłaty bankowe       8,00  
                                                                                                     Razem: 1.326,00 732,43 +593,43

  

                                                                             
                                                                                                  Marzec  1.021,38 
     Lp.                                          Tytułem   Przychody  Wydatki   
     1.   Darczyńcy     315,00

     2. Wpływy z bazarku     232,00    
     3. Karma dla Chołka , Loli      150,28  
     4. Hotel Sancho luty     500,00  
     5. Badania Emi     190,00  
     6. Badania Mejni     146,00  
     7. Opłaty bankowe         9,00  
                                                                                                      Razem:     547,00   995,28   -448,28

 


       
                                                                                                  Kwiecień    +573,10
    Lp.                                          Tytułem
Przychody
 Wydatki
 
     1. Darczyńcy    790,00    
     2. Zbiórka na Siepomaga.pl dla Snapi    516,06    
     3. Zbiórka na Siepomaga.pl dla chowków    150,00    
     4. Opłaty bankowe          7,00  
     5. Zakup karmy dla Chołka, Loli i Nero      125,28  
     6. Transport Mejni       158,91  
     7. Kastracja Nero      116,00  
     8. Hotel Sancho marzec      500,00  
     9. Zakup karmy dla Penelopy      173,80  
   10. Usługi weteterynaryjne Penelopy      409,00  
                                                                                                          Razem: 1.456,06 1.489,99    -33,93
 


   
 


 
                                                                                               Maj  +539,82
    Lp.                                          Tytułem
 Przychody
Wydatki
 
    1. Darczyńcy    499,00    
    2. Bazarek      53,00    
    3. Opłaty bankowe       10,00  
    4. Ostatnia faktura za hotelowanie Sancho      500,00  
    5. Zakup karmy dla Penelopy      182,00  
    6. Leczenie Chołka      489,00  
    7. Leczenie Devi      551,00  
    8. Zakup karmy dla Loli i Nero      131,00  
    9. Leczenie Mejni      350,00  
  10. Zaliczka na wysyłki z bazarku      200,00  
                                                                                                        Razem: 552,00 2.413,00     -1.861,00
 


 
 


 
                                                                                                   Czerwiec   -1.321,18
   Lp.                                          Tytułem
 Przychody
Wydatki
 
   1. Darczyńcy     310,00

   2. Opłaty bankowe          5,00  
   3. Leczenie Devi      632,00  
   4. Leczenie Chołka      150,00  
                                                                                                      Razem:     310,00    787,00        -477,00
 


 
 


 
                                                                                                    Lipiec      -1.798,18
    Lp.                                         Tytułem
 Przychody
Wydatki
 
    1. Wpłaty od darczyńców    700,00    
    2. Karma dla Penelopy      182,96  
    3. Karma dla Loli i Nero      137,00  
    4. Opłaty bankowe          7,00  
                                                                                                    Razem:     700,00    326,96            +373,04
  


 
                                                                                                    Sierpień  -1.425,14
   Lp.                                        Tytułem
Przychody
 Wydatki
 
   1. Darczyńcy    455,00

   2.    Karma dla Penelopy
  173,80  
   3. Opłaty bankowe
      6,00
         
                                                                                                     Razem:    455,00    179,80         +275,20
         
 


 
                                                                                                    Wrzesień
-1149,94
    Lp.                                        Tytułem
Przychody
Wydatki
 
    1. Darczyńcy    95,00

    2.
Opłaty bankowe
      9,00  
    3. Karma dla Loli i Nero
  296,80  
    4. Zaległa faktura za Chołka
  150,00  
    5. Usł. wet. Penelopy     306,00  
    6. Usł. wet. Nero       79,00  
         
                                                                                                     Razem:    95,00   840,80      -745,80
 


 
                                                                  Październik -1.895,74
   Lp.                                         Tytułem
Przychody
Wydatki
 
   1. Darczyńcy      620,37    
   2. Wpłaty na 1%   1.959,00    
   3. Opłaty bankowe           8,00  
   4. Za leczenie Nero
    495,00
   5. Za leczenie Penelopy
    400,00  
   6. Transport Sali z Łomży
    500.00
         
                                                                                                      Razem:   2.579,37 1.403,00    +1.176,37
 


 
                                                                                                    Listopad
-719,37
   Lp.                                         Tytułem
Przychody Wydatki
    1. Wpływy od darczyńców     850,64    
    2. Dochody z bazarku     355,50    
    3. Opłaty bankowe        10,00  
    4. Zakup karmy dla Penelopy      182,96  
    5. Faktura za leczenie Penelopy      800,00  
    6. Usługa weterynaryjna za Emi      300,00  
    7. Za leczenie Sali      242,00  
    8. Zaliczka na opłatę kurierską za kalendarze      200,00  
         
                                                                                                     Razem:  1.206,14 1.734,96   -528,82

                                             

 
                                                                                                    Grudzień
-1.248,19
   Lp.                                         Tytułem Przychody Wydatki  
   1. Darczyńcy   2.639,08

   2. Bazarek   1.868,00
 
   3. Opłaty bankowe            8,00  
   4. Faktura za magnesy          80,50  
   5. Faktura za kalendarze i inne gadżety     1.185,00  
   6. Laczenie Sali        400,00  
   7. Karma Penelopy        165,42  
   8. Karma Sali i Loli        159,80  
   9.  Leczenie Kulki     1.133,50  
 10. Zaliczka na przesyłki        100,00  
         
                                                                                                     Razem:   4.507,08   3.232,22 +1.274,86
 


 
 
                                                                                        
 

                                                                                                                      

Stan na 31.12.2015 r.

26,67  zł

   
 
Wszystkie uwagi co do sprawozdania lub pomysły jak zrobić nasze rozliczenia bardziej przejrzystymi proszę kierować na  fundacjachow-chow@tlen.pl
 
 
 
 
Sprawozdanie za rok   2010
Sprawozdanie za rok   2011
Sprawozdanie za rok  2012
Sprawozdanie za rok  2013
Sprawozdanie za rok   2014