Fundacja pomocy zwierzętom  Chow-Chow  
               
   Nasze adoptusie        Chow w potrzebie        Wirtualni           Tymczasowi        Darczyńcy    Sprawozdania

 

   Strona główna      Sprawozdanie 2019
 
 
 
          Fundacja jest organizacją non-profit, co oznacza że wszystkie fundusze które uzbieraliśmy ,  przeznaczamy na ratowanie piesków.
Żeby wykazać, że tak jest będziemy zamieszczać miesięczne rozliczenia wykazujące nasze dochody i wydatki.
    Mamy nadzieję, że w ten sposób utwierdzimy w pewności naszych dotychczasowych darczyńców, że ich pieniążki nie są roztrwonione, a wszyscy, którzy by chcieli nas wspomóc finansowo, lecz jeszcze się wahają pomożemy podjąć decyzję i zdecydują się na współpracę z nami i wciągną się w piękną sprawę
jaką jest ratowanie naszych mniejszych braci.
         Bo jak napisał Antoine de Saint-Exupéry :
 
                                                                      "Im dajesz więcej, tym większym się stajesz.
                                                                        Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować.
                                                                          Bowiem dawać to nie znaczy tracić."
 
 .            

                                                                                                                                Stan na 01.01.2019 r.

1.776,95

                         STYCZEŃ

 

Lp.

Tytułem

Przychody

Wydatki

 

    1.    

Wpływy od darczyńców 

100,00

        

 

2. 

Sprzedaż kalendarzy

100,00

 

 

    3.    

1% 1.358,00       
       4. Opłaty bankowe             
       
         5,00  
        

               

 

                                                                                               

   

 

                                                                                                  Razem: 
    1558,00 

5,00

+1.553,00

                     LUTY 

      3.329,95                  

     Lp.                                          Tytułem  Przychody Wydatki  
      1. Darczyńcy      230,00    
      2. Opłaty bankowe        6,00  
      3. Za domenę      67,65  
               

     

                                                                                                   Razem:     230,00    73,65

+156,35

                                                                                               Marzec          3.486,30
     Lp.                                          Tytułem   Przychody  Wydatki   
     1.   Darczyńcy 30,00

     2. Opłaty bankowe   5,00  
              
               
                                                                                                          Razem: 30,00   5,00                +25,00
       


                                                            
                                                                                          Kwiecień            3.511,30     
    Lp.                                          Tytułem
Przychody
 Wydatki
 
     1. Darczyńcy   270,00    
     2. Opłaty bankowe        6,00  
     3. Za transport Lizy    480,00  
                                                                                                        Razem: 270,00  486,00         -216,00
            
           
                                                                                                               

 


   
 


 
                                                                                               Maj     3.295,30
    Lp.                                          Tytułem
 Przychody
Wydatki
 
    1. Darczyńcy 30,00    
    2. Opłaty bankowe     5,00  
           
                                                                                       Razem: 30,00   5,00 +25,00
           
           
            
            
            
         
                                                                                                       

      
 


 
 


 
                                                                                                   Czerwiec   3.320,30
   Lp.                                          Tytułem
 Przychody
Wydatki
 
   1. Darczyńcy 170.00

   2. Opłaty bankowe     5,00  
   3.  

 
   4.  

 
                                                                                                         
    
                                                                                                     Razem: 
170,00 5,00   +165,00
 


 
                                                                                                    Lipiec         3.485,30  
    Lp.                                         Tytułem
 Przychody
Wydatki
 
    1. Wpłaty od darczyńców 230,00    
    2. Opłaty bankowe     5,00  
      

 
              
                                                                                                    Razem: 230,00 5,00    +225,00
  


 
                                                                                                    Sierpień      3.710,30
   Lp.                                        Tytułem
Przychody
 Wydatki
 
   1. Darczyńcy    170,00

   2.    Opłaty bankowe
  5,00  
   


         
                                                                                                     Razem:     170,00 5,00    +165,00
         
 


 
                                                                                                    Wrzesień
          3.875,30
    Lp.                                        Tytułem
Przychody
Wydatki
 
    1. Darczyńcy 130,00

    2.
Opłaty bankowe       5,00  
    
 
 
    


 
    
       
    
     
         
                                                                                                     Razem:   130,00 5,00   +125,00
 


 
                                                                  Październik        4.000,30
   Lp.                                         Tytułem
Przychody
Wydatki
 
   1. Darczyńcy     170,00    
   2. Opłaty bankowe        5,00  
   
     
    
      
   
     
              
   
     
                                                                                                      Razem:   170,00 5,00        +165,00
 


 
                                                                                                    Listopad
     4.165,30
   Lp.                                         Tytułem
Przychody Wydatki
    1. Darczyńcy     30,00    
    2. Opłaty bankowe    8,00  
    3. Wpłaty za kalendarze     914,00     
    4. Za kalendarze próbne   52,70  
    
          
              
              
                
         
                                                                                                     Razem: 944,00 60,70       +883,30

                                             

 
                                                                                                    Grudzień
   5.048,60
   Lp.                                         Tytułem Przychody Wydatki  
    1. Darczyńcy      200,00
 
    2. Za kalendarze    1.504,69    
    3. Faktura za kalendarze
   721,20
    4. Opłaty bankowe
       8,00  
      
     
                 
                    
                                                                                                     Razem:          1.704,69    729,20         +975,49
 
                                                                                        
 

                                                                                                                      

Stan na 31.12.2019 r.

6.024,09

   
 
 
Wszystkie uwagi co do sprawozdania lub pomysły jak zrobić nasze rozliczenia bardziej przejrzystymi proszę kierować na  fundacjachow-chow@tlen.pl
 
 
 
 
Sprawozdanie za rok   2010
Sprawozdanie za rok   2011
Sprawozdanie za rok  2012
Sprawozdanie za rok  2013
Sprawozdanie za rok   2014
Sprawozdanie za rok   2015
Sprawozdanie za rok   2016
Sprawozdanie za rok  2017
Sprawozdanie za rok 2018